Mezinárodní spolupráce

Při řešení transakcí s mezinárodním prvkem spolupracujeme s našimi partnerskými zahraničními poradenskými kancelářemi.

Jsme také jediným českým členem asociace TEN – The European Network of Law Firms, komplexní sítě advokátních kanceláří založené v roce 1989. Síť sdružuje vybrané advokátní kanceláře z 24 zemí.

Díky TEN jsme schopni získat rychlé a spolehlivé poradenství v konkrétních záležitostech týkajících se zahraničních jurisdikcí a zákonů, a nabídnout tak klientům právní pomoc v zahraničí.

Další informace o síti TEN: www.ten-law.net